diseño disco

Mujeres en pie de guerra

Client: Susana Koska / Loquillo

Disseny de coberta de disc, material promocional i fulletó interior

Direcció d’art: Valentí Morató
Disseny Gràfic: Joan Ferrando