Projecte Life Climark

Client:Centre de la Propietat Forestal – Generalitat de Catalunya.

Disseny, maquetació i programació de web corporativa per al projecte Life Climark, que té com a principal objectiu contribuir en la mitigació del canvi climàtic i augmentar la capacitat d’embornal dels boscos mediterranis promovent la seva gestió forestal multifuncional i mitigadora amb la creació d’un mercat de crèdits climàtics.

web Life Climark