Projecte Life Climark

Client: Centre de la Propietat Forestal – Generalitat de Catalunya.

El projecte Life Climark, que té com a principal objectiu contribuir en la mitigació del canvi climàtic i augmentar la capacitat d’embornal dels boscos mediterranis promovent la seva gestió forestal multifuncional i mitigadora amb la creació d’un mercat de crèdits climàtics.

  • Creació de la marca “Crèdit Climàtic” dins del projecte “Life Climark”.
  • Catàlegs corporatius, flyers i material promocional.
  • Disseny, maquetació i programació de web corporativa.
  • Gestió i assessorament en xarxes socials, posicionament.

web Life Climark