Marketing Digital

Assessorament i planificació màrqueting en línia, comerç electrònic i xarxes socials

Abans de llançar-se a vendre productes o serveis per internet, cal conèixer com funciona el mitjà i quines són les possibilitats reals que ofereix la xarxa.

Per això, és convenient avaluar quines són les possibilitats d’un projecte més enllà de la intuïció.

L’estudi previ és clau si es volent obtenir bons resultats venent a través de la xarxa.

L’etapa d’estudi de mercat permet assegurar la viabilitat comercial del projecte. Aquesta etapa és essencial a l’hora de començar qualsevol projecte de comerç electrònic.