Adaptació jurídicade llocs web

Adaptació jurídica completa de l’empresa o professional
a la normativa de Protecció de Dades personals LOPD i RGPD

En què et podem ajudar:

Legalitzem el teu web
T’assessorem en matèria de legalització de webs i recomanant la implementació de les mesures tècniques oportunes amb la finalitat d’aplicar efectivament la normativa.
L’adaptem a la normativa vigent
Adaptem el teu lloc web a la normativa vigent segons les característiques del mateix.

Comprovacions legals
Auditem llocs webs que ja estan en funcionament amb la finalitat de detectar les irregularitats legals i tècniques que puguin afectar-los i procedir a la seva correcció.

Seguell de confiança
Atorguem el Segell de Confiança de diversos serveis especialitzats, otorgant un distintiu de transparència, seguretat i confiança, que podrà lluir en el seu lloc web.

Has tingut una inspecció?
Intervenim en la seva defensa en els procediments administratius i judicials que puguin incoar-se en cas de denúncia o inspecció d’ofici.

Pack adaptació jurídica de llocs web

Adaptació jurídica d’un lloc web en el qual es presenti una sola activitat i no es recullin dades personals ni es faci comerç electrònic.


Adaptació jurídica de lloc web en el qual es presenti una sola activitat i es recullin dades personals amb una mateixa finalitat (inclòs petició només de correu electrònic per enviar publicitat, informació, promocions, ús de cookies, etc.) sense que faci comerç electrònic.


Adaptació jurídica de lloc web en el qual es recullin dades personals i es faci comerç electrònic.

(*) Per empreses amb una sola seu, que no tractin dades sensibles i d’alt risc pels drets i llibertats de les persones, entenent-se per tals, d’entre d’altres, les relatives a: dades que revelin la ideologia, la filiació sindical, religió i creences, les relatives a l’origen racial, salud o vida sexual; dades relacionades amb la comissió d’infraccions penals o administratives; el tractament massiu de dades. En tot cas, quan s’hagin de fer anàlisi de riscs i avaluacions d’impacte.

Packs legalització de web i adaptació a la normativa de protecció de dades (*)

Adaptació jurídica completa de l’empresa o professionala la normativa de protecció de dades personals + adaptació jurídica d’un lloc web en el qual es presenti una sola activitat i en el qual no es recullin dades personals ni es faci comerç electrònic.


Adaptació jurídica completa de l’empresa o professionala la normativa de protecció de dades personals + adaptació jurídica de lloc web en el qual es presenti una sola activitat i es recullin dades personals amb una mateixa finalitat (inclòs quan es demani només correu electrònic per enviar publicitat, informació, promocions, s’util·litzin cookies, etc.) sense que es faci comerç electrònic.


Adaptació jurídica completa de l’empresa o professionala la normativa de protecció de dades personals + adaptació jurídica de lloc web en el qual es recullin dades personals i es faci comerç electrònic.