Borgen STUDIO es una agencia digital especializada en diseño gráfico, desarrollo web y marketing digital.

Hablamos?

Borgen Studio és una agència digital especialitzada en disseny gràfic, desenvolupament web i màrqueting digital. Comuniquem 360º


Parlem?

Comunicación gráfica

Webs con alma

Marketing digital

Producción. Foto, Video

Como trabajamos?

Pensamos. No nos precipitamos.
No hay lugar a la improvisación ni a las ocurrencias

Pensamos en cómo debemos diseñar. Pensamos en la marca antes de crearla.

Definimos conceptualmente la marca (valores, posicionamiento, rasgos distintivos). El diseño y la aplicación gráfica en formatos digitales y analógicos y su difusión vienen a continuación.

Igualmente, con toda comunicación impresa o web y online, primero hay que tener claros los objetivos y definir los contenidos, que determinarán el enfoque estético y conceptual.

El diseño y la plasmación gráfica y visual es el resultado de este proceso. Y debe funcionar y cumplir el objetivo para el que ha sido creado.

Assessorament i Estratègia de Màrketing i Comunicació

Analitzar el context i definir objectius, aquesta és la qüestió.

Abans de començar qualsevol acció de màrqueting digital o analògic, iniciem el pla de màrqueting passant per cada una de les seves 6 fases:

  1. Anàlisi de la comunicació del client i de l’empresa en sí
  2. Anàlisi de la competència
  3. Marquem objectius SMART (específics, mesurables, abastables, realistes i temporalitzables)
  4. Fem una proposta d’estratègia de màrqueting digital i/o analògic.
  5. Desgranem aquesta estratègia en les accions que la componen tenint en compte els objectius que ens hem fixat.
  6. Analitzem i auditem com està funcionant la campanya mes a mes.

Presència, reconeixement, prestigi

Controlar la presència en mitjans de comunicació digitals i tradicionals.

Potenciem el coneixement i la informació acurada i correcta de la empresa, producte, servei. Redactem dossiers i notes de premsa, articles d’opinió; gestionem els mitjans (entrevistes, reportatges,…). Dissenyem, redactem i gestionem l’enviament de newsletters periòdics, i així com la implantació, presència, manteniment i reputació online a les xarxes socials.

Publicitat online o offline.
Campanyes i gestió.

Planifiquem i gestionem la publicitat, en accions puntuals, campanyes de llançament, promocions… adaptant-nos a l’estratègia global de comunicació prèvia, que ens marca com, quan i de quina manera aplicar una publicitat concreta a una empresa o producte, buscant sempre els resultats i analitzant-los.

Ja sigui publicitat convencional, o bé Instagram Ads o Google Adwords allò clau és saber que la campanya publicitària ha de complir els objectius marcats en el Pla de Màrqueting i cenyir-nos al pressupost.

Clients que han confiat en nosaltres