Comunicació gràfica

Des del disseny de la imatge corporativa a la publicitat empresarial i institucional, publicacions, senyalística… i una perfecta integració en tota la comunicació 360 (web, xarxes socials, publicitat digital i analògica). El disseny és arreu.

+Logotips: l’ànima del disseny de la imatge corporativa.

+Comunicació digital: el disseny i la usabilitat aplicats a la web, xarxes socials, catàleg digital, ecommerce…

+Publicitat analògica: catàlegs, anuncis per a premsa, tríptics, fulletons…

+Editorial: llibres, revistes…

+Senyalística: rètols, enrotllables, lones, estands