Comuniquem a 360º

Disseny i marketing digital

BORGEN STUDIO és una agència especialitzada en disseny gràfic,
comunicació, desenvolupament web i màrqueting digital.

Ajudem a les empreses a ajustar la seva estratègia de marca
mitjançant l’ús adequat del disseny gràfic, web i marketing digital.

Comunicació gràfica

Webs amb ànima

Màrqueting digital

Foto, Video. Multimèdia

Com treballem?

Pensem. No ens precipitem.
No hi ha lloc a la improvisació ni a les ocurrències

Assessorament i estratègia global de comunicació

Analitzar el context i definir objectius. Establim a partir d’aquests una Estratègia Corporativa de Comunicació, que ens permet definir i planificar accions a curt, mig i llarg termini, alhora que es valoren i es quantifiquen els resultats.

Assessorem l’empresa en la implantació d’una estratègia de disseny i comunicació orientada a obtenir resultats, en base a objectius preestablerts. Evitem d’aquesta manera el desviament i la mala inversió de recursos publicitaris i de màrqueting.

Pensem en com hem de dissenyar. Pensem en la marca abans de crear-la.

Definim conceptualment la marca (valors, posicionament, trets distintius). El disseny i l’aplicació gràfica i la seva difusió venen a continuació.

Igualment, amb tota comunicació impresa o web i online, primer s’han de tenir clars els objectius i definir-ne els continguts, que en determinaran l’enfocament estètic i conceptual.

El disseny i la plasmació gràfica i visual d’aquest és el resultat d’aquest procés. I ha de funcionar i complir l’objectiu per al que ha estat creat.

Presència, reconeixement, prestigi

Controlar la presència en mitjans de comunicació tradicionals i en mitjans online.

Potenciem el coneixement i la informació acurada i correcta de la empresa, producte, servei. Redactem dossiers i notes de premsa, articles d’opinió; gestionem els mitjans (entrevistes, reportatges,…). Dissenyem, redactem i gestionem l’enviament de newsletters periòdics, i així com la implantació, presència, manteniment i reputació online a les xarxes socials.

Publicitat. Campanyes i gestió.

Planifiquem i gestionem la publicitat, en accions puntuals, campanyes de llançament, promocions… adaptant-nos a l’estratègia global de comunicació prèvia, que ens marca com, quan i de quina manera aplicar una publicitat concreta a una empresa o producte, buscant sempre els resultats i analitzant-los.