Comuniquem a 360º

Disseny i marketing digital

BORGEN STUDIO és una agència especialitzada en disseny gràfic,
comunicació, desenvolupament web i màrqueting digital.

Ajudem a les empreses a ajustar la seva estratègia de marca
mitjançant l’ús adequat del disseny gràfic, web i marketing digital.

Comunicació gràfica

Webs amb ànima

Màrqueting digital

Foto, Video. Multimèdia

Com treballem?

Pensem. No ens precipitem.
No hi ha lloc a la improvisació ni a les ocurrències

Assessorament i Estratègia de Màrketing & Comunicació

Analitzar el context i definir objectius, aquesta és la qüestió.

Abans de començar qualsevol acció de màrketing digital o analògic, iniciem el pla de màrketing passant per cada una de les seves 6 fases:

  1. Anàlisi de la comunicació del client i de l’empresa en sí
  2. Anàlisi de la competència
  3. Marquem objectius SMART (específics, mesurables, abastables, realistes i temporalitzables)
  4. Fem una proposta d’estratègia de màrketing digital i/o analògic.
  5. Desgranem aquesta estratègia en les accions que la composen tenint en compte els objectius que ens hem fixat.
  6. Analitzem i auditem com està funcionant la campanya mes a mes.

Pensem en com hem de dissenyar. Pensem en la marca abans de crear-la.

Definim conceptualment la marca (valors, posicionament, trets distintius). El disseny i l’aplicació gràfica en formats digitals i analògics i la seva difusió vénen a continuació.

Igualment, amb tota comunicació impresa o web i online, primer s’han de tenir clars els objectius i definir-ne els continguts, que en determinaran l’enfocament estètic i conceptual.

El disseny i la plasmació gràfica i visual d’aquest és el resultat d’aquest procés. I ha de funcionar i complir l’objectiu per al que ha estat creat.

Presència, reconeixement, prestigi

Controlar la presència en mitjans de comunicació digitals i tradicionals.

Potenciem el coneixement i la informació acurada i correcta de la empresa, producte, servei. Redactem dossiers i notes de premsa, articles d’opinió; gestionem els mitjans (entrevistes, reportatges,…). Dissenyem, redactem i gestionem l’enviament de newsletters periòdics, i així com la implantació, presència, manteniment i reputació online a les xarxes socials.

Publicitat online o offline. Campanyes i gestió.

Planifiquem i gestionem la publicitat, en accions puntuals, campanyes de llançament, promocions… adaptant-nos a l’estratègia global de comunicació prèvia, que ens marca com, quan i de quina manera aplicar una publicitat concreta a una empresa o producte, buscant sempre els resultats i analitzant-los.

Ja sigui publicitat convencional, o bé Instagram Ads o Google Adwords allò clau és saber que la campanya publcitària ha d’acomplir els objectius marcats en el Pla de Màrketing i cenyir-nos al pressupost.

Clients que han confiat en nosaltres